7 תשובות
תחשוב קודם לפני שאתה עושה משהו.
לפני שעושים מעשה, צריך לחשוב על ההשלכות שלו...
שאם היית חושבת בהתחלה על הסוף של המעשה, היית יכולה לשנות את הסוף.
זה אומר שקודם תחשוב על המעשה שאתה עושה ואז תעשה את זה..
אומרים את זה בדרך כלל שעשית משהו והוא לא יצא טוב כי לא חשבת מספיק לפני.
תחשוב על מה שיהיה מהמעשה שלך לפני שאתה עושה אותו
קודם לחשוב ואז לעשות. להיות מודע להשלכות של המעשה.
תחשוב קודם לפני שאתה עושה משהו - יענו תחשוב קדימה, על ההשלכות שלו