2 תשובות
שמלה יותר מתאים לדעתי@!
לא זה ולא זה סורי