4 תשובות
שואל השאלה:
בישראל
אנונימי
מזמינים
שואל השאלה:
אבל איפה מזמינים? חוץ מאייבי
אנונימי