5 תשובות
זה תת משקל
את סביר... כדאי שתעלי קצת במשקל:)
המשקל הרצוי לנערה בגובה 1.67 היינו 54.1
את צריכה להעלות 2 אבל את סבבה.
קרובה מאוד לתת משקל.
חשבי: