6 תשובות
31 לדצמבר
שואל השאלה:
לא נוו.. התכוונתי כאילו ללימודים
אנונימי
תנסי לבדוק ביומן
אצלנו זה ב 30.6
יסודי ב - 30.6
על יסודי (חטיבות ביניים, תיכון) ב - 20.6