2 תשובות
אגו- גאוותנות
סולידריות -רגש של אחדות המבוסס על שותפות של אינטרסים, מטרות או העדפות בין בני אדם. המונח מצביע על היחסים החברתיים הקושרים אנשים אחד לשני.
אגו: כבוד. כשאומרים יש לו אגו הכוונה כבוד גאוה. בהצלחה רבה אמן
סלודריות שיתוף, אחווה, עזרה הדדית