2 תשובות
ראה תשובה שעניתי בקישור המצורף.

בהצלחה!
כיום המגבלה היא של 15 דקות ולא 10 כבעבר.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: