5 תשובות
מאוד..
לא. זו רק שנה.
לא. מה זה משנה? הבדל של שנה
לא
היא הגדולה פה זה דוחה..
אנונימי