תשובה אחת
עדיין אין פרטים, הוא אפילו עדיין לא הושק בארצות הברית.