תשובה אחת
הכי עדיף עם שעווה, אם לא זה נראה וצומח מגעיל