תשובה אחת
אם חל סיום שבעה או שלושים או יום השנה בחודש ניסן, לדעת רוב הפוסקים מותר לעלות לבית הקברות אך יש לקצר באמירת התפילות.

ב. בימי חול המועד אסור לעלות לבית הקברות.

ג. יש מתירים לעלות לקברי צדיקים בחול המועד לצורך תפילה על חולה.