תשובה אחת
בקשר למשוואה תני דוגמה:)
משפט פיתגורס את עושה: aבריבוע=bבריבוע+cבריבוע