תשובה אחת
לא לשכוח לפרגן

במאמרים הקודמים הוסבר שקריאת-שמע היא יציאת מצרים שבכל יום, ואילו תפלת עמידה היא קריעת ים-סוף. אמנם ניתן לדייק יותר ולחלק את תפלת עמידה עצמה לשניים – תחילה תפלת לחש ואחר-כך חזרת הש"ץ בקול רם. בקריעת ים-סוף היו שני שלבים עיקריים: א. קריעת הים, ישראל עוברים בתוכו וטביעת המצרים. ב. לאחר שישראל ראו את המצרים מתים (..)