תשובה אחת
תלוי בשגרה שלך, כל אחד יתאים לו משהו אחר..
תנסה לראות מתי חברים שלך יוצאים איך זה מסתדר אתם, תנסה לראות אם אתה יכול לנסות את שניהם..
שורה תחתונה תבחן את הלוח זמנים שלך ותבחר בהתאם.