תשובה אחת
מצורפים רשימת הטלפונים של משרד החינוך.
מערכת סטיפס