4 תשובות
מה הקשר?
חח למחנכת הנשמה,
רק שיוצאים לחופשים.. אני בי''א!
למורות מהחטיבה שעזבתי כבר כן, ולמחנכת הנוכחית שלי כן, אבל במקרים מיוחדים ולא כמשהו רגיל, אחרת זה מוזר