תשובה אחת
הוא לא באמת יצא מהארון.
אולי תאהב גם את: