3 תשובות
עניין גדול.
לעשות ביג דיל זה להפוך משהו לסיפור גדול, גם אם הוא לא
עניין גדול