8 תשובות
:-*
:*
אנונימית
כשהנקודותיים ראשונות

:-*
:*
:-*