3 תשובות
ללחוץ למעלה על עמוד ראשי ואחר כך על יצירת קשר. כל טוב.
יצירת קשר בתחתית העמוד.
להיכנס לצרו קשר ולשלוח את ההודעה. בהצלחה.