2 תשובות
באיזה איזור?
שואל השאלה:
תל אביב, ראשון ורחובות, יבנה