4 תשובות
1 דולר אמריקאי = 3.70650417 שקל חדש
כמעט 4 שקלים.
3.8 בערך.. משתנה כל יום:)
יש תשובות באתר הזה

http://www.boi.org.il/he/markets/exchangerates/pages/default.aspx

כל הזמן