5 תשובות
כן, תהילים.
שחרית/מנחה/ערבית תלוי בשעה
תפילת שחרית/ מנחה/ ערבית/ אישית/ בקשות/ שיח עם ה' יתברך/ תהילים/ לימוד תורה
לרוב תהילים, או שהם מתפללים שחרית/מנחה/מעריב בהתאם לשעה.
כמובן שיש שלומדים תורה, מבקשים בקשות אישיות וכו', אבל תהילים הכי נפוץ.