9 תשובות
אלייך.
אני לא התקשרתי אלייך.
אני לא התקשרתי אלייך
אנונימי
א