3 תשובות
אני חושב שכן תיפני לשירות לקוחות ותשאלי אם אפשר בוודאות