7 תשובות
יש יש פשוט במקום אחר איך אני מסבירה
מה? יש
יש מתחת לרשומים של הערוץ
בטח שיש
אלא אם זה סרטון לילדים או סרטונים מסוימים של מוזיקה
תלוי באיזה סרטונים