2 תשובות
הנה
שואל השאלה:
לא תאריכי הבגרות אלא המיקוד
אולי תאהב גם את: