תשובה אחת
מכל הגברים שבקושי עמדו יציבים הוא נפל מול היופי שלה..
זה גם נשמע יותר הגיוני חחח:)