2 תשובות
-הרגל מתפתחת
-עשית תנועה לא טובה
עוד?
יכול להיות את גובהת
באותו הנושא: