תשובה אחת
אם תעבור לדסקטופ הרגיל זה אותו הממשק המוכר מ 7