11 תשובות
"האומר: אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה.

אחטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר"
ללמוד מהטעות ולהמשיך קדימה
לטעות זה אנושי מה שיותר קשה זה להגיד טעיתי ואני לומד ממה שקרה ומבקש סליחה ממי שפגעתי וזה לא פשוט לחזור בתשובה זה מהלכים ארוכים
שואל השאלה:
אבל מצד שני אומרים שעל הכל אפשר לכפר
התשובה היא מכפרת צכח החטרה על העיברות, לכן היא מוחקת אותן.


לכן מי שמתכנן לחטוא וחושב שזה בסדר שהוא חוטא כל עוד הוא יחזור בתשובה - זה אומר שאין לו חרטה על העבירות האלה והוא לא מצטער עליהן, לכן זה לא יתכפר לו.

התשובה - היא בטח לשבים שמחפשים לתקן את עצמם והתחטרו והצטערו על מה שעשו, לא פתחת לאנשים בראש שלהם לחטוא, שהם מאבדים את המשמעות של התשובה.
אנונימי
אם או טועה בידיעה שהוא רוצה לשוב לאחר החטא - זה לא יעבוד כל עוד לא יעשה תשובה גדולה , להבנתי.
כי אין דבר העומד בפני התשובה
לא זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לחטוא בכוונת תחילה ואז להגיד, לאא לא נורא במילא בסוף יסלחו לי על זה, לא ממש לא.
זה שתחטא ותחזור בתשובה תחטא ותחזור בתשובה לא יעזור לך בכלום, וזה כבר לא מתכפר.
כל האומר אחטא ואשוב אין מסייעין בידו לעשות תשובה
למי אומרים את זה? למי שהתחרט שחטא ומחפש לתקן, לא למי שלא ומחפש לחטוא.
אנונימי
שואל השאלה:
אבל אומרים שלא משנה מה עשית תמיד אתה יכול לכפר
לחזור בתשובה "עובד" רק כשאתה חוזר תשובה מתוך חרטה אמיתית,אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה ולהגיד שיסלחו לך בסוף על הכל.. וחוץ מזה יש עברות שגם כשאתה חוזר עליהן בתשובה אז צריך גם לעבור ייסורים כדי שהן יתכפרו..
אנונימית