5 תשובות
בפרופיל שלו
בקיר תודות שלו בחזרה
את נכנסת לפרופיל ואת תיראי אופציה כבר
בקיר
בפרופיל שלו חזרה או אם לא נוח לך בפרטי
בקיר התודות שלו או להגיב לו על זה בפרטי