3 תשובות
https://www.youtube.com/watch?v=bQIJMIHFiao
אייל גולן- לוחמת
The Fray- how to save a life