תשובה אחת
א. הנביא עמוס מתאר יום זה כ"יום חושך ולא אור" (פרק ה' 18), והנביא צפניה מתאר אותו כ"... יום צרה וּמְצוּקָה... יום חושך וָאַפֵלָה, יום ענן וערפל" (פרק א' 15).
ב) יום הדין העולמי: הפּוּרְעָנוּת שתבוא על הגויים החוטאים ועל היקום כולו. ביום זה ה' ישפוט את החוטאים בעמק יהושפט (יואל ב' 12);
ועכשיו על פי מה שאת ביקשת-בישעיהו כתוב שכל החוטאים הגאים והיהירים ייכנעו לפני ה', יתחבאו מאֵימָתוֹ ויעזבו את עבודת האלילים ה' יעניש את העמים אויבי ישראל (אשור, מצרים, אֱדום, פלשתים, צוֹר, צידון ומואב).
ג) ברית עולם בין ה' לעם ישראל: אחרי מַפֶּלֶת אויֵבי ישראל תבוא הגאולה, והעם יחיה באושר ובשלווה - מבחינה אישית, מדינית וכלכלית: החולים יבריאו, הגולים ישובו לישראל, ירושלים תיבנה, העם יקום לחיים חדשים בארץ הפורחת, יהודה ואֶפְרַיִם יתחזקו ויחיו בשלום, ירושלים תהפוך למרכז העולם וישראל תשלוט בעמים. עבודת האלילים תיפסק וה' יכרות עִם עַמוֹ ברית נצחית.
ד) חזון השלום העולמי: השלום ישרור בעולם כולו: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא יִלְמְדוּ עוד מלחמה", אפילו חיות הטרף יחיו בשלום עם שאר בעלי החיים ועם בני האדם ירושלים והמקדש יהפכו למרכז: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונהרו אליו כל הגויים... כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים;