3 תשובות
ניתן לשנות שמות רק אחת לשבע שנים.
אחת לשבע שנים
ראה קישור: נוהל שינוי שם - משרד הפנים
שלום לך,

אתה רשאי לשנות את שמך הפרטי ולגבי שם משפחה אני לא בטוח שניתן.

לפי החוק אתה לא תוכל לחזור לשמך המקורי אלא רק כעבור 7 שנים!

אז תחשוב היטב אם זה מה שאכן הנך מעוניין לעשות
באותו הנושא: