3 חודשים נראלי
לכוון לירידה ממוצעת של כחצי קילו לשבוע.
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס