3 תשובות
שואל השאלה:
אבל כאילו מה המוסר השכל?
אנונימי
אני חושבת גם שהעץ נותן לאדם הרבה יותר משהאדם נותן לעץ העץ נותן רהיטים חמצן ופירות וכולי והאדם מדשן ומטפל בעץ
תהליך פוטוסיתנזה, העץ נותן לנו חמצן שאנחנו נושמים, והוא מקבל פחמן דו חמצני..
אנונימי