9 תשובות
מתארך
מתארך
שואל השאלה:
אם אני עושה החלקה הוא ממשיך להתארך?
ברור שמתארך
כן הוא כן
בטח, צומחים שורשים חדשים
בטח שמתארך
אבדתי תקווה לאנושות.
ברור שמתארך אז למה בנות מחדשות תהחלקה אחרי כמה חודשים ? כי הוא נשאר להם חלק בשורש?