2 תשובות
בעיקרון זה SERVED BY אבל המילה הזאת מתייחס נראה לי להגשה של חפץ מסוים (כמו מלצרית שמגישה משהו לשולחן)
אז נראה לי שאת יכולה לכתוב במקום - written by
made by
או
given by