3 תשובות
Fuck what people say?
אנונימית
I don't give a fuck\damn\shit about what people say\think.
שזה אומר, "אני לא שם/ה זין על מה שאנשים חושבים/אומרים.
i don't count what you are saying.
i don't care what people say.
it cuts no ice with me.