4 תשובות
My boyfriend broke up with me.
אנונימי
My boyfriend left me
my boyfriend kick my ass, and leave my alone
my boyfriend dumped me
my boyfriend broke up with me
my boyfriend decided to part ways
my boyfriend decided to drift apart
my boyfriend broke off with me
באנגלית הכי נכון להגיד has broken up/off אבל בדיבור היומיומי לא משתמשים בזה.
my boyfriend split with me