3 תשובות
מפוברק זה לא אמיתי.
מפוברק זה המצאה סתמית.. לדוגמא: כל הטענות לגביי מפוברקות..
מפוברק היא מילה שמקורה בצרפתית לעניות דעתי, זאת המילה "frabrique" מעוברתת "פברק". ואז מכאן השם הפועל לפברק ולכן המילה שלך " מפוברק". המשמעות כבר הובארה בתשובות הקודמות ולכן אני רק אבאר את משעמות המילה המקורית ובצרפתית משמעות המילה היא לייצר ומכאן שהמילה מתארת דבר שאינו אמיתי אלה שהומצא. יותר מזה, המילה בצרפתית קשורה לבטוי נפוץ "fabriqué de toutes pieces" שמתייחס לדבר בדיוני, דבר שהומצא לגמרי.
אמי חושב שאמרתי על הנושה כל מה שאני יודע
ראובן בואזיז