2 תשובות
זה לא קשור לביטוח לאומי, זה טופס שאת ממלאת עם הפרטים שלך, כדי שהכסף יעבור ישירות לחשבון הבנק שלך, וכול מיני פרטים אחרים שרצוי שהמעסיק ידע עליך.
מלי
טופס 101 הוא הצהרה של העובד על כל פרטיו האישיים אשר רלוונטיים לחישוב המס: פרטים מזהים, מצב משפחתי, פרטי בן/בת הזוג והילדים ואופן ההעסקה (משרה יחידה או נוספת). טופס 101 משמש בסיס ואסמכתא למעסיק, למתן הקלות במס ולעריכת תיאומי מס בחישוב משכורת העובד. עובד חייב למלא טופס 101 מיד עם תחילת עבודתו אצל המעסיק, ולא יאוחר משבעה ימים לאחר מכן, ובתחילת כל שנת מס.
ביטוח לאומי יידע שאת עובדת אם המעסיק ידווח עליך כעובדת, החוק אגב מחייב אותו לדווח על כך וגם לך יש אינטרס שזה ידווח כי היה ויקרה לך משהו בעבודה ביטוח לאומי הוא זה שאמור לדאוג לך.
מאיר עובדיה מומחה סטיפס