תשובה אחת
פרטי השירות
שירות הפניית שיחה מאפשר לך להחליט איפה לקבל שיחות ומתי. לרשותך 4 אפשרויות שונות להפניית שיחה:
1. הפניית כל השיחות: בדומה לשירות "עקוב אחרי", כל שיחותיך יופנו ליעד שתבחר מבלי
שמכשירך יצלצל.
הפעלת השירות: * > 21 > * > (יעד נבחר) > # > מקש החיוג
ביטול השירות: # > 21 > # > מקש החיוג

2. הפניית שיחה באין מענה: אם לא ענית לשיחה, היא תופנה ליעד אחר שקבעת מראש.
באפשרותך להחליט כעבור כמה צלצולים תופנה השיחה ליעד אחר.
הפעלת השירות: * > 61 > * > 151 > * > * > פרק הזמן הרצוי בשניות עד להפניית השיחה
(15, 25, 30 שניות) > # > מקש החיוג
ניתן להחליף את יעד ההפניה (151) בכל מספר אחר
ביטול השירות: # > 61 > # > מקש החיוג

3. הפניית שיחה כאשר המכשיר כבוי: במקרה זה תתבצע הפניית שיחה רק כשמכשיר ה-orange
שלך כבוי.
הפעלת השירות: * > 62 > * > (יעד נבחר) > # > מקש החיוג
ביטול השירות: # > 62 > # > מקש החיוג

4. הפניית שיחה כאשר תפוס: במקרים בהם ביטלת את שירות שיחה ממתינה או ממתינה לך
כבר שיחה נוספת, או שהחלטת לא לקבל שיחה ולחצת על מקש no/end על פי סוג המכשיר,
השיחה תופנה ליעד שהגדרת מראש.
הפעלת השירות: * > 67 > * > (יעד נבחר) > # > מקש החיוג
ביטול השירות: # > 67 > # > מקש החיוג