3 תשובות
...and i know i'm dead on the surface but i am screaming underneath
משפט משיר
and the days feel like years when i'm alone...