תשובה אחת
החזקה של מקש קונטרול (ctrl) ימני לחוץ והקשה על מקש הום (home).