4 תשובות
חוף ים
בית ספר
בית חולים
בית-ספר
בית-חולים
ראש- העיר
בית-שימוש
אנונימי
מכונת - כבישה
בית-ספר
בית - חולים
בית-תרבות
חופש-גדול
בית ספר
מכונת כביסה
עוזרת בית
בית חולים
בית מלון
חוף ים
לונה פארק
בית סוהר
אנונימי