תשובה אחת
אני מתאר שזה עקב זה לנזלת יותר קל להיצבר אצלך בנחירים כשאת במצב שכיבה