תשובה אחת
אל תיסתכלי עליו תתעלמי ממנו, תשימי זיין הוא ישים העיין..
באותו הנושא: