2 תשובות
היום את הכשר ממש בעיה לפרוץ, אבל רק במעבדה הם יכולים, או מישהו מומחה, אבל ככה סתם אין סיכוי כי חסמו אותו מאוד חזק. כל טוב.
תילחץ כוכבים סולמית 0 כוכבית סולמית
שיר